PAMPINEA as. PAMPI († 12. 10. 2015)
Varieta: D, Black, Spotted, Varieberk
Datum narození: duben 2014
Datum přinesení: 10. 9. 2015
Registrace: Ne
Odchovy: Ne
Váha: 350 g
Původ jména: Jedna ze šlechtičen z knihy Dekameron od Giovanni Boccaccia.