ESMEHAN as. ESMÉ († 26. 8. 2017)
Varieta: D, American blue, American berkshire
Datum narození: 5. 5. 2016
Datum přinesení: 3. 6. 2016
Registrace: Ne
Odchovy: E
Váha: 350 g
Původ jména: Osmanská princezna Esmehan Baharnaz Sultan, žena syna sultána Sulejmána I.

 

Rodokmen
M
-
O
-
MM
-
OM
-
MO
-
OO
-
MMM
-
OMM
-
MOM
-
OOM
-
MOO
-
MMO
-
MOO
-
OOO
-